Ga terug

Isabelle
De Beir

Advocaat
Erkend bemiddelaar in burgerlijke,
handels- en familiale zaken

In 2008 studeerde Isabelle De Beir af als master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Onmiddellijk na haar studies stapte ze in de advocatuur met als specialisatie onder meer gezondheids- en aansprakelijkheidsrecht. Sinds 2014 is zij erkend als jeugdadvocaat. Aangezien Isabelle ernaar streeft conflicten langdurig en op een positievere manier op te lossen, volgde zij in 2018 met succes de opleiding tot erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, waarna zij zich ook vormde tot erkend bemiddelaar in familiale zaken. Daarnaast geeft Isabelle ook vormingen over het medisch aansprakelijkheidsrecht.

Marlies
Eggermont

Advocaat
Doctor in de Rechten
Lector Artelveldehogeschool

In 2002 behaalde Marlies Eggermont het diploma van vroedvrouw aan de Arteveldehogeschool te Gent. Terwijl ze als vroedvrouw werkte in een Brussels ziekenhuis, studeerde ze in 2006 met vrucht af aan de Faculteit Rechten van de Universiteit te Gent. Vervolgens stapte ze in de advocatuur met als specialisatie gezondheidsrecht en aansprakelijkheid. Sinds het najaar van 2009 onderwijst ze de studenten van de bachelor in de vroedkunde en de verpleegkunde in de Arteveldehogeschool te Gent over de beginselen van het sociaal en burgerlijk recht. In 2018 finaliseerde ze een doctoraat aan de Gentse universiteit inzake de wettelijke aspecten van de beroepsuitoefening van de vroedvrouw. In dat kader was ze mede-oprichter van het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht (www.gig.gent.be), die 3 sessies van het congres ‘Verloskunde in beweging’ organiseerde. Nog steeds geeft Marlies vormingen over het gezondheidsrecht, gericht op het informeren en sensibiliseren van zorgverleners over hun rechten en plichten in hun relatie met patiënten. Als juridisch adviseur van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, staat ze nog steeds de vroedvrouwen bij met (juridische) raad en daad.

Wij brengen beweging in uw conflict.

Met FLOW slaan Isabelle De Beir en Marlies Eggermont de handen in elkaar om in diverse rechtsgebieden rechtsbijstand te bieden. Wij staan voor een persoonlijke aanpak, zowel in het verlenen van advies, bijstand in onderhandelingen en bemiddeling, het optreden voor diverse rechtbanken, ordes of colleges als bij het opstellen van allerhande juridische documenten. Daarbij zetten wij steeds het belang van de cliënt voorop.

Isabelle
De Beir

Advocaat
Erkend bemiddelaar in burgerlijke,
handels- en familiale zaken

 

Marlies
Eggermont

Advocaat
Doctor in de Rechten
Lector Artelveldehogeschool

Onze specialisaties

Bemiddeling

Aansprakelijkheidsrecht

Bemiddeling

Medisch- en
gezondheidsrecht

Bemiddeling

Verkeersrecht

Bemiddeling

Strafrecht

Bemiddeling

Ondernemingsrecht

Bemiddeling

Incasso en schuldvordering

Bemiddeling

Afhandeling schade
na ongeval

Bemiddeling

Bemiddeling

Bemiddeling

Bouwrecht

Bemiddeling

Arbeids- en Sociaal recht

Bemiddeling

Deontologie van
de zorgverlener

Bemiddeling

Jeugdrecht

Bemiddeling in burgerlijke, handels- en familiale zaken

“Als bemiddelaar help ik mensen om samen goede afspraken te maken voor een gezonde basis voor hun verdere relatie, professioneel dan wel privé. Via bemiddeling streef ik ernaar conflicten duurzaam op te lossen. Aangezien een bemiddelde oplossing vanuit de partijen zelf komt, geloof ik sterk dat een bemiddelde oplossing de beste en meest gedragen oplossing inhoudt.”

Isabelle De Beir

 • Wat is bemiddeling?

  Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenregeling. Het is een vertrouwelijke en vrijwillige methode die tijds- en kostenefficiënt is, waarbij de bemiddelaar de partijen helpt om samen constructieve oplossingen te vinden voor het tussen hen ontstane geschil of probleem.

 • De rol van de bemiddelaar?

  De bemiddelaar helpt de partijen zelf oplossingen te vinden voor hun problemen. De bemiddelaar is een neutrale, onafhankelijke derde die het bemiddelingsproces begeleidt. De bemiddelaar oordeelt niet, geeft geen advies en beslist niet. De bemiddelaar faciliteert en stimuleert een win-win oplossing die voor alle betrokkenen haalbaar is. De bemiddelaar luistert naar de partijen, geeft geen oordeel over de partijen en hun standpunten.

 • Voordelen van bemiddeling in familiale zaken?

  • De bemiddeling is vrijwillig. De partijen kunnen op elk moment uit de bemiddeling stappen.
  • De bemiddeling heeft bijzondere aandacht voor het belang van de kinderen.
  • De bemiddeling kan toekomstige conflicten voorkomen en de communicatie verbeteren.
  • De vraag tot bemiddeling kan zowel voor, tijdens als na een gerechtelijke procedure gesteld worden.
  • Indien de bemiddeling tot stand gekomen is met de tussenkomst van een erkend bemiddelaar, kan het bemiddelingsakkoord snel gehomologeerd worden door de rechter.
 • Voordelen van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken?

  • Bemiddeling is een flexibele methode die ertoe bijdraagt om op een elegante en verantwoordelijke wijze een oplossing te zoeken voor het conflict.
  • Bemiddeling houdt in dat de partijen zelf met elkaar in debat gaan over een probleem onder deskundige begeleiding.
  • Door de bemiddeling wordt de commerciële en morele reputatie van het bedrijf of persoon niet aangetast.
  • Bemiddeling is vrijwillig, niemand kan verplicht worden deel te nemen aan een bemiddeling. De partijen in conflict blijven aan de debatten deelnemen zolang ze er een meerwaarde in zien.
  • Bemiddeling heeft een vertrouwelijk karakter. De informatie en documenten uitgewisseld tijdens het verloop van de bemiddeling zijn strikt vertrouwelijk. Deze vertrouwelijke elementen mogen niet opgeworpen of gebruikt worden voor een rechtbank die later kennis neemt van de zaak. Dit schept ruimte voor een vlot en sereen debat. Afzonderlijke gesprekken zijn mogelijk.
  • In bemiddeling in burgerlijke- en handelszaken kunnen de partijen worden bijgestaan door een juridisch raadgever of enig ander raadgever van wie de aanwezigheid nuttig is.

Ereloon en kosten

Er wordt gewerkt aan een basisuurtarief van € 135,00 per uur excl. BTW (o.b.v werkelijk gepresteerde tijd). Dit kan evenwel variëren afhankelijk van de aard, de complexiteit en de hoogdringendheid van de zaak. In specifieke gevallen kan er gewerkt worden aan een forfait.

De door te rekenen kosten (excl. BTW) bestaan uit volgende kosten en worden forfaitair dan wel per eenheid berekend

 • Aanleg dossier: € 80,00
 • Opstellen en versturen van briefwisseling: € 10,00/brief of mail
 • Opstellen en versturen van aangetekende brief: € 20,00/brief
 • Dactylografie andere dan briefwisseling: € 10,00/blad
 • Verplaatsingskosten: € 0,50/km
 • Archivering dossier: € 50,00

Ga je mee op onze flow?

Onze sterkte ligt in de expertise en het inzicht om een conflict te ontwarren zonder de focus te leggen op winnaar of verliezer. Wij geloven er sterk in dat alle partijen winnen bij het bereiken van een goed compromis en gaan steeds eerst proberen om procedures te vermijden.

Daarnaast zetten wij tevens in op de preventie van juridische geschillen door cliënten te adviseren, bij te staan in onderhandelingen, advies te verlenen vóór het nemen van een beleidsbeslissing of het bepalen van een strategie binnen een bedrijf of zorginstelling.

Contacteer Isabelle

Lage Heirweg 37a, 9830 Sint-Martens-Latem
0475/34.97.32
isabelle@flowlaw.be
Flow Law and Mediation Comm. V., BE0726.607.796

Linkedin

Contacteer Marlies

Hevelweg 2, 9700 Melden
0478/37.70.00
marlies@flowlaw.be
BTW: BE0812.588.497

Linkedin